Novelis Inc

Novelis Inc. เป็นผู้ผลิตชั้นนำสำหรับผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมรีดเรียบ และเป็นผู้ทำการรีไซเคิลอะลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดของโลก ’s โดยบริษัทมีเครือข่ายที่รวมตัวกันสำหรับการรีดและมีโรงงานรีไซเคิลทั้งในอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และเอเซีย Novelis เป็นผู้จัดหาแผ่นอะลูมิเนียมระดับพรีเมียมและผลิตภัณฑ์ฟอยล์ให้กับตลาดด้านการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง การอุตสาหกรรม และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ฐานลูกค้ามีทั้งแบรนด์อันเป็นเอกลักษณ์ต่าง ๆ อาทิ Coca-Cola, AB Inbev, Ford Motor Company, Jaguar Land Rover และ Samsung ความยั่งยืนเป็นประเด็นหลักของธุรกิจ Novelis’

โดย Novelis ทำการรีไซเคิลกระป๋องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วจำนวนกว่า 65 ล้านกระป๋องต่อปี โดยทำให้กระป๋องกลับคืนสภาพเป็นกระป๋องเครื่องดื่มใหม่ในเวลาคร่าว ๆ ราว 60 วัน การรีไซเคิลสามารถลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 95 และอาศัยพลังงานน้อยลงถึงร้อยละ 95 กว่าการผลิตอะลูมิเนียมปฐมภูมิ บริษัทสร้างระบบการรีไซเคิลแบบครบวงจรโดยเป็นระบบแรกและระบบที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งทำให้สามารถนำเศษจากอะลูมิเนียมจากลูกค้า’กลับมามากที่สุดเท่าที่ทำได้ และนำกลับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง การปิดวงจรเป็นการสงวนค่าให้กับโลหะผสม ลดการรีไซเคิลและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ลดระดับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทาน

Products

    • ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมรีดและทางเลือกสำหรับกระป๋องเครื่องดื่ม
    • ตลาดยานยนต์และตลาดพิเศษจำเพาะ;การรีไซเคิล