Vodafone Idea Limited

Vodafone Idea Limited เป็นบริษัทในกลุ่ม Aditya Birla Group และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Vodafone Group โดยเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำในอินเดียและเป็นรายใหญ่อันดับสองของโลก โดยถือครองคลื่นความถี่ 1,850 MHz ทั้งหมด มีจุดบริการ GSM กว่า 200,000 แห่งและมีความยาวไฟเบอร์ที่ประมาณ 235,000 กม. บริษัทให้บริการการเชื่อมต่อทางเสียงและบรอดแบรนด์ทั่วประเทศอินเดีย ซึ่งครอบคลุมร้อยละ 92 ของประชากรและสามารถเข้าถึงยังเกือบ 500,000 เมืองและหมู่บ้าน การริเริ่มด้านความยั่งยืนของ Vodafone Idea มีการมุ่งเน้นที่การอนุรักษ์พลังงาน การลดปริมาณขยะ และลดการเกิดคาร์บอน กว่าร้อยละ 19 ของตึกโทรคมนาคมที่ Idea เป็นเจ้าของดำเนินงานด้วยพลังงานแบบผสม ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 52,000 ตันต่อปี

Products

    • บริการเซลลูล่าร์