Birla Carbon

Birla Carbon เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดหาสารเติมแต่งคาร์บอนแบล็ค บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์ในเกรด ASTM (American Standards Association) และสารสีดำพิเศษ  โดยจัดหาให้กับแบรนด์ชั้นนำและบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นผู้ประกอบการด้านยางรถยนต์ ยาง พลาสติก หมึกและอุตสาหกรรมสีทั่วโลก การลงหลักปักฐานของ Birla Carbon ขยายไปยัง 12 ประเทศใน 5 ทวีป โดยมีโรงงานผลิต 16 แห่งเพื่อให้ได้ปริมาณการผลิตรวมกันที่กว่า 2 ล้านตัน

วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของบริษัทรวมถึงสวัสดิภาพของพนักงาน การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม การใช้คาร์บอนแบล็คอย่างมีประสิธิภาพ และมีการมุ่งเน้นหนักไปที่การทำให้การดำเนินงานเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นไปตามหลักจริยธรรม Birla Carbon ได้รับรางวัล ‘Golden Peacock Global Award for Sustainability หรือรางวัลนกยูงทองคำในด้านความยั่งยืน เนื่องจากมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในด้านนี้

วัตถุประสงค์ของ Birla Carbon การแบ่งปันความแข็งแกร่ง ‘Share the Strength’ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสมดุลย์และแบ่งปันความเป็นผู้นำ บริษัทยังคงทำงานในระดับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมล้ำยุคผ่านการประสานงานร่วมกันกับผู้คน ลูกค้า และชุมชน โดยได้รับแรงหนุนจากฐานความรู้ที่สั่งสมมากว่าศตวรรษ

Products

    • ผลิตภัณฑ์เกรด ASTM และสารสีดำพิเศษ

Brands

Contact

Birla Carbon
Aditya Birla Centre
S K Ahire Marg, Worli
Mumbai 400030
India